JPN Kejaksaan Tinggi DIY Dampingi Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Jawa III